πιστικός (pistikos)

da πίστις
Numero Strong: G4101
aggettivo

1) che ha a che fare con il credere
   1a) avere l'abilità di persuadere, abile nel produrre fede
   1b) fidato, fedele, quello su cui si può contare

πιστικῆς: gen. sing. femm.

purità: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω