πλέγμα (plegma)

da πλέκω
Numero Strong: G4117
sostantivo neutro

1) quale è tessuto, intrecciato, o torto insieme
2) un tessuto, treccia
   2a) di una rete
   2b) di un cesto, in cui il bambino Mosè fu messo
   2c) di capelli intrecciati, treccia

πλέγμασιν: dat. pl.

treccia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω