πλάνη (planê)

da πλάνος (astrattamente)
TDNT - 6: 228,857
Numero Strong: G4106
sostantivo femminile

1) un vagabondaggio, deviazione
   1a) uno sviato dalla via giusta, che erra di qua e là
2) metaforicamente
   2a) deviazione mentale
      2a1) errore, opinione sbagliata relativa a morali o religione
   2b) errore che si rivela in azione, un modo sbagliato di comportarsi
   2c) errore, quello che porta in errore, falsità o frode

πλάνῃ: dat. sing.
πλάνη: nom. sing.
πλάνης: gen. sing.

di errore: 1
errore: 5
fingere: 1
ingannare: 1
traviare: 2
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω