πλεονάζω (pleonazô)

da πλείων
TDNT - 6: 263,864
Numero Strong: G4121
verbo

1) sovrabbondare
   1a) di cose
      1a1) esistere in abbondanza
      1a2) aumentare
      1a3) essere aumentato
2) fare aumentare: qualcuno in una cosa

ἐπλεόνασεν: 3sing. att. aor. ind.
πλεονάζει: 3sing. att. pres. ind.
πλεονάζοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
πλεονάσαι: 3sing. att. aor. ott.
πλεονάσασα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
πλεονάσῃ: 3sing. att. aor. cong.

abbondare: 4
abbondare di più: 1
avere di troppo: 1
che abbondare: 1
faccia crescere: 1
moltiplicare: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω