πληθύνω (plêthunô)

da un'altra forma di πλῆθος
TDNT - 6: 279,866
Numero Strong: G4129
verbo

1) aumentare, moltiplicare
2) essere aumentato, moltiplicato

ἐπληθύνετο: 3sing. pass. impf. ind.
ἐπληθύνθη: 3sing. pass. aor. ind.
πληθυνεῖ: 3sing. att. fut. ind.
πληθυνθείη: 3sing. pass. aor. ott.
πληθυνθῆναι: pass. aor. inf.
πληθυνόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
πληθυνῶ: 1sing. att. fut. ind.
πληθύνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+) aumentare: 1
crescere di numerare: 1
diffondere di più: 1
grandezza: 1
moltiplicare: 8
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω