πληροφορέω (plêroforeô)

da πλήρης e φορέω
TDNT - 6: 309,867
Numero Strong: G4135
verbo

1) portare a termine, compiere
   1a) rendere palese una cosa
      1a1) adempiere il ministero pienamente
   1b) portare alla fine, compiere
      1b1) cose che sono state compiute
   1c) convincere qualcuno con qualsiasi pensiero, convinzione o inclinazione
      1c1) rendere qualcuno certo, persuadere, convincere
      1c2) essere persuaso, pienamente convinto o sicuro
      1c3) creare un'inclinazione o disposizione in qualcuno

πεπληροφορημένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
πεπληροφορημένων: pass. pf. ptc. gen. pl. neut.
πληροφορείσθω: 3sing. pass. pres. imptv.
πληροφορηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
πληροφορηθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
πληροφόρησον: 2sing. att. aor. imptv.

adempire: 1
compiere: 1
disporre: 1
essere pienezza convincere: 1
pienezza convincere: 1
proclamare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω