πλούσιος (plousios)

da πλοῦτος
TDNT - 6: 318,873
Numero Strong: G4145
aggettivo

1) ricco, che abbonda in risorse materiali
2) metaforicamente che abbonda, abbondantemente provveduto
   2a) che abbonda (è ricco) in virtù cristiane e beni eterni

πλούσιοι: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
πλουσίοις: dat. pl. masc.
πλούσιον: acc. sing. masc.
πλούσιος, πλούσιός: nom. sing. masc.
πλουσίου: gen. sing. masc.
πλουσίους: acc. pl. masc.

(+) ricchezza: 3
di ricchezza: 1
per uno ricchezza: 1
ricchezza: 20
uno ricchezza: 3
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω