πλοῦτος (ploutos)

dalla radice di πίμπλημι
TDNT - 6: 318,873
Numero Strong: G4149
sostantivo maschile/neutro

1) ricchezza
   1a) abbondanza di beni esterni
   1b) pienezza, abbondanza
   1c) una cosa buona cioè con cui si è arricchiti

πλοῦτον: acc. sing.
πλοῦτος: acc. sing., nom. sing., nom. sing.
πλούτου: gen. sing.

di ricchezza: 2
ricchezza: 18
uno ricchezza: 2
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω