πλουτέω (plouteô)

da πλουτίζω
TDNT - 6: 318,873
Numero Strong: G4147
verbo

1) essere ricco, avere un'abbondanza
   1a) di beni materiali
2) metaforicamente essere provveduto riccamente
   2a) essere abbondante in risorse in modo che possa dare benedizioni di salvezza a tutti

ἐπλούτησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπλουτήσατε: 2pl. att. aor. ind.
πεπλούτηκα: 1sing. att. pf. ind.
πλουτεῖν: att. pres. inf.
πλουτήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
πλουτήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
πλουτήσητε: 2pl. att. aor. cong.
πλουτοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
πλουτῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

arricchire: 8
essere ricchezza: 1
potere diventare ricchezza: 1
ricchezza: 2
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω