ποίμνη (poimnê)

contrazione di ποιμαίνω
TDNT - 6: 499,901
Numero Strong: G4167
sostantivo femminile

1) un gregge (soprattutto) di pecore
   1a) il gregge di Cristo cioè il corpo di quelli che seguono Gesù come loro guida e custode

ποίμνη: nom. sing.
ποίμνην: acc. sing.
ποίμνης: gen. sing.

gregge: 4
uno gregge: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω