ποίμνιον (poimnion)

neutro di una presunta parola derivata da ποίμνη
TDNT - 6: 499,901
Numero Strong: G4168
sostantivo neutro

1) un gregge (soprattutto) di pecore
2) un gruppo dei discepoli di Cristo
3) comunità cristiane (chiese) presiedute da anziani

ποίμνιον: acc. sing., voc. sing.
ποιμνίου: gen. sing.
ποιμνίῳ: dat. sing.

gregge: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω