ποῦ (pou)

caso genitivo di un pronome indefinito pos (qualche) altrimenti obsoleto
Numero Strong: G4226
avverbio

1) in qualche luogo
2) quasi
3) con numerali: circa
4) dove? in quale luogo? (quando deriva dal pronome interrogativo pos (che))

που, πού, ποῦ: avv.

dove: 47
dove il: 1
in qualche luogo: 1
in uno passo: 1
non tradotto: 1
quasi: 1
Totale: 52

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω