ποιητής (poiêtês)

da ποιέω
TDNT - 6: 458,895
Numero Strong: G4163
sostantivo maschile

1) creatore, produttore, autore
2) uno che fa, esecutore
   2a) uno che ubbidisce o adempie la legge
3) un poeta

ποιηταὶ: nom. pl.
ποιητής, ποιητὴς: nom. sing.
ποιητῶν: gen. pl.

esecutare: 1
mettere in praticare: 1
osservare: 1
poeta: 1
uno che mettere in praticare: 2
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω