ποικίλος (poikilos)

di derivazione incerta
TDNT - 6: 484,901
Numero Strong: G4164
aggettivo

1) di vari colori, variegato
2) di diversi tipi

ποικίλαις: dat. pl. femm.
ποικίλης: gen. sing. femm.
ποικίλοις: dat. pl. masc.

(+ἔχω) soffrire di diversità: 1
di malattia: 1
di ogni generare: 1
di ogni sorta: 1
diversità: 1
svariare: 3
variare: 2
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω