πολλαπλασίων (pollaplasiôn)

da πολύς e probabilmente una parola derivata da πλέκω
Numero Strong: G4179
aggettivo

1) molteplice, molto, più

πολλαπλασίονα: acc. pl. neut.

molto voltare tanto: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω