πορνεία (porneia)

da πορνεύω
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: G4202
sostantivo femminile

1) rapporto sessuale illecito
   1a) adulterio, fornicazione, omosessualità, rapporti con animali, eccetera
   1b) rapporto sessuale con parenti stretti Levitico 18
2) metaforicamente l'adorazione degli idoli
   2a) della profanazione dell'idolatria, presa mangiando i sacrifici offerti ad idoli

πορνεία: nom. sing.
πορνείᾳ: dat. sing.
πορνεῖαι: nom. pl.
πορνείαν: acc. sing.
πορνείας: acc. pl., gen. sing.

da fornicare: 2
di fornicare: 1
fornicare: 16
immoralità: 1
prostituire: 5
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω