ποτήριον (potêrion)

di una parola derivata dall'alternativa di πίνω
TDNT - 6: 148,841
Numero Strong: G4221
sostantivo neutro

1) una tazza, un calice
2) metaforicamente il proprio destino o esperienza, se gioioso o avverso, incontri divini, se favorevoli o sfavorevoli, sono paragonati ad un calice che Dio presenta a qualcuno: così di prosperità ed avversità

ποτήριον: acc. sing., nom. sing.
ποτήριόν: acc. sing.
ποτηρίου: gen. sing.
ποτηρίῳ: dat. sing.
ποτηρίων: gen. pl.

(+) calice: 5
a stesso modo calice: 1
bicchiere: 2
calice: 14
coppa: 2
di calice: 1
uno bicchiere: 2
uno calice: 4
Totale: 31

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω