ποταμός (potamos)

probabilmente da una parola derivata dall'alternativa di πίνω (vedi πότος)
TDNT - 6: 595,921
Numero Strong: G4215
sostantivo maschile

1) un ruscello, un fiume
2) un torrente
3) inondazione

ποταμοὶ: nom. pl.
ποταμόν, ποταμὸν: acc. sing.
ποταμός, ποταμὸς: nom. sing.
ποταμοῦ: gen. sing.
ποταμοὺς: acc. pl.
ποταμῷ: dat. sing.
ποταμῶν: gen. pl.

(+) grandezza fiume: 1
fiume: 12
su fiume: 1
torrente: 2
uno fiume: 1
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω