πρᾶγμα (pragma)

da πράσσω
TDNT - 6: 638,927
Numero Strong: G4229
sostantivo neutro

1) quello che è stato fatto, un atto, un fatto compiuto
2) quello che è fatto o compiuto
   2a) specificamente gli affari, un'operazione commerciale
3) una materia, domanda
   3a) specificamente in senso forense, una cosa legale, causa
4) quello che è o esiste, una cosa

πρᾶγμα: acc. sing., nom. sing.
πράγματι: dat. sing.
πράγματος: gen. sing.
πραγμάτων: gen. pl.

(+) cosa: 1
affare: 2
azionare: 1
bisognare: 1
cosa: 2
di realtà: 1
fare: 1
uno cosa: 1
uno litigare: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω