πρόδηλος (prodêlos)

da προ e δῆλος
Numero Strong: G4271
aggettivo

1) apertamente evidente, noto a tutto, manifesto

πρόδηλα: nom. pl. neut.
πρόδηλοί: nom. pl. femm.
πρόδηλον: nom. sing. neut.

manifestare: 2
notare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω