πρόγονος (progonos)

da προγίνομαι
Numero Strong: G4269
aggettivo

1) nato prima, più vecchio
   1a) di antenati
   1b) di una madre
   1c) di nonni
   1d) di bisnonni (se sono ancora vivi)

προγόνοις: dat. pl. masc.
προγόνων: gen. pl. masc.

antenato: 1
genitore: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω