πρόσκαιρος (proskairos)

da πρός e καιρός
TDNT - 3: 463,389
Numero Strong: G4340
aggettivo

1) per una stagione
2) che dura solo per un po'
3) temporaneo

πρόσκαιρα: nom. pl. neut.
πρόσκαιροί: nom. pl. masc.
πρόσκαιρον: acc. sing. femm.
πρόσκαιρός: nom. sing. masc.

di cortezza durare: 2
per brevità tempo: 1
per uno tempo: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω