πραΰτης (prautês)

da πραΰς
TDNT - 6: 645,929
Numero Strong: G4240
sostantivo femminile

1) mitezza di disposizione, gentilezza di spirito, mansuetudine, umiltà, tolleranza
La mitezza verso Dio è quella disposizione di spirito in cui accettiamo il suo trattamento di noi come buono, e perciò senza disputare o resistere. Questo è un frutto dello Spirito Santo, non della volontà umana Galati 5:23.

πραΰτης: nom. sing.
πραΰτητα: acc. sing.
πραΰτητι: dat. sing.
πραΰτητος: gen. sing.

di mansueto: 2
dolcezza: 1
gentilezza: 1
mansueto: 7
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω