πρεσβεύω (presbeuô)

dalla radice di πρεσβύτερος
TDNT - 6: 681,931
Numero Strong: G4243
verbo

1) essere più vecchio, antecedente per nascita o di età
2) essere un ambasciatore, agire come ambasciatore

πρεσβεύομεν: 1pl. att. pres. ind.
πρεσβεύω: 1sing. att. pres. ind.

essere ambasciata: 1
fare da ambasciata: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω