προΐστημι (proistêmi)

da προ e ἵστημι
TDNT - 6: 700,*
Numero Strong: G4291
verbo

1) mettere o porre prima
   1a) mettere su
   1b) essere sopra, soprintendere, presiedere sopra
   1c) essere un protettore o guardiano
      1c1) dare aiuto
   1d) curare, dare attenzione a
      1d1) praticare occupazioni oneste

προεστῶτες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
προϊστάμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
προϊστάμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
προϊστάμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
προϊσταμένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
προΐστασθαι: med. pres. inf.
προστῆναι: att. aor. inf.

dedicare a: 2
governare: 3
preporre: 1
presiedere: 1
tenere presidenza: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω