προάγω (proagô)

da προ e 71
TDNT - 1: 130,20
Numero Strong: G4254
verbo

1) condurre avanti
   1a) qualcuno da un luogo in cui era nascosto, come da una prigione
   1b) in senso forense, portare qualcuno avanti al processo
2) andare davanti
   2a) precedere, essere anteriore nel tempo, essere precedente
   2b) procedere, andare in avanti
      2b1) in senso negativo, andare più lontano di quello è giusto o proprio
+ εἰμί: essere andato davanti

προαγαγεῖν: att. aor. inf.
προαγαγὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
προάγει: 3sing. att. pres. ind.
προάγειν: att. pres. inf.
προάγοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
προάγουσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
προαγούσας: att. pres. ptc. acc. pl. femm.
προαγούσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
προάγουσιν: 3pl. att. pres. ind.
προάγων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
προάξω: 1sing. att. fut. ind.
προῆγεν: 3sing. att. impf. ind.
προηκούσατε: 2pl. att. aor. ind.

(+αὐτός) fare comparire: 1
(+αὐτός) precedere: 1
(+εἰμί) andare davanti: 1
andare avanti: 1
andare davanti a: 1
andare oltre: 1
condurre: 1
entrare prima: 1
in precedere fare: 1
precedere: 8
prima: 1
trascinare: 1
Totale: 19

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω