προαιτιάομαι (proaitiaomai)

da προ ed una parola derivata da αἰτία
Numero Strong: G4256
verbo

1) accusare prima (cioè in quello che è stato detto prima)

προῃτιασάμεθα: 1pl. med. aor. ind.

avere già dimostrare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω