προβιβάζω (probibazô)

da προ ed una forma raddoppiata di βιάζω
Numero Strong: G4264
verbo

1) causare di andare in avanti, inclinare in avanti, portare in avanti, trascinare in avanti
2) metaforicamente incitare, istigare, spingere, avanzare
   2a) incitare con la persuasione

προβιβασθεῖσα: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.

spingere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω