προεπω (proepô)

da προ e ἐπω
Numero Strong: G4277
verbo

1) dire prima
   1a) dire quello che avverrà
   1b) dire prima, precedentemente
   1c) dire in anticipo, cioè prima dell'evento: profezie

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω