προγινώσκω (proginôskô)

da προ e γινώσκω
TDNT - 1: 715,119
Numero Strong: G4267
verbo

1) avere conoscenza prima
2) preconoscere
   2a) di quelli che Dio ha eletto a salvezza
3) predestinare

προγινώσκοντες, προγινώσκοντές: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
προέγνω: 3sing. att. aor. ind.
προεγνωσμένου: pass. pf. ptc. gen. sing. masc.

conoscere: 1
designare: 1
preconoscere: 2
sapere già: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω