προηγέομαι (proêgeomai)

da προ e ἡγέομαι
TDNT - 2: 908,303
Numero Strong: G4285
verbo

1) andare prima e mostrare la via, andare prima e condurre, andare prima come capo

προήγαγον: 1sing. att. aor. ind.
προηγούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

condurre: 1
fare a gareggiare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω