προκυρόω (prokuroô)

da προ e κυρόω
TDNT - 3: 1100,494
Numero Strong: G4300
verbo

1) sanzionare, ratifica, stabilire in anticipo, prestabilire

προκεκυρωμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.

stabilire anteriorità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω