προμαρτύρομαι (promarturomai)

da προ e μαρτύρομαι
TDNT - 4: 510,564
Numero Strong: G4303
verbo

1) testimoniare prima
   2a) rendere noto, predire

προμαρτυρόμενον: med. pres. ptc. nom. sing. neut.

anticipare testimoniare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω