προορίζω (proorizô)

da προ e ὁρίζω
TDNT - 5: 456,728
Numero Strong: G4309
verbo

1) predeterminare, predestinare, decidere prima
2) nel NT di Dio che decreta dall'eternità
3) preordinare, nominare prima

προορίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
προορισθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.

(+ἐγώ) predestinare: 1
predestinare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω