προπέμπω (propempô)

da προ e πέμπω
Numero Strong: G4311
verbo

1) mandare prima
2) mandare in avanti, portare in viaggio, accompagnare o scortare
3) mettere avanti, equipaggiare con le cose necessarie per un viaggio

προέπεμπον: 3pl. att. impf. ind.
προπεμπόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
προπεμφθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
προπεμφθῆναι: pass. aor. inf.
προπέμψας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
προπέμψατε: 2pl. att. aor. imptv.
προπέμψητε: 2pl. att. aor. cong.
πρόπεμψον: 2sing. att. aor. imptv.

(+αὐτός) fare proseguire: 1
accompagnare: 2
accompagnare per uno trarre: 1
aiutare a raggiungere: 1
fare proseguire: 2
provvedere a viaggiare: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω