προπετής (propetês)

da una parola composta da προ e πίπτω
Numero Strong: G4312
aggettivo

1) che cade in avanti, precipitoso, inclinato
2) precipitoso, temerario, imprudente

προπετεῖς: nom. pl. masc.
προπετὲς: acc. sing. neut.

in modo precipitare: 1
sconsideratezza: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω