προσάγω (prosagô)

da πρός e ἄγω
TDNT - 1: 131,20
Numero Strong: G4317
verbo

1) condurre, portare
   1a) aprire una via di accesso, per qualcuno a Dio
      1a1) rendere uno accettabile a Dio
   1b) in senso forense, chiamare a comparire (ad un processo o una punizione)
2) tirare vicino a, avvicinare
   2a) la terra che un marinaio sta raggiungendo, sembra avvicinarsi a lui

προσάγαγε: 2sing. att. aor. imptv.
προσαγάγῃ: 3sing. att. aor. cong.
προσαγαγόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
προσάγειν: att. pres. inf.

(+αὐτός) presentare: 1
(+σύ) condurre: 1
essere vicinanza: 1
porta: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω