προσαγορεύω (prosagoreuô)

da πρός ed una parola derivata da ἀγορά (fare un'arringa)
Numero Strong: G4316
verbo

1) parlare, rivolgersi, avvicinarsi, salutare
2) soprattutto rivolgersi o avvicinarsi per nome, chiamare con il nome
3) dare un nome in pubblico

προσαγορευθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.

proclamare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω