προσανατίθεμαι (prosanatithemai)

da πρός e ἀνατίθεμαι
TDNT - 1: 353,57
Numero Strong: G4323
verbo

1) posare sopra in aggiunta a
2) confidare troppo su sé stesso
   2a) intraprendere oltre
   2b) imporsi ad un altro andando a lui
   2c) affidarsi o recarsi ad un altro per consultarlo
   2d) consultare, chiedere il consiglio di un altro
   2e) aggiungere nel proprio magazzino
3) comunicare, impartire

προσανεθέμην: 1sing. med. aor. ind.
προσανέθεντο: 3pl. med. aor. ind.

imporre: 1
io consigliare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω