προσευχή (proseuchê)

da προσεύχομαι
TDNT - 2: 807,279
Numero Strong: G4335
sostantivo femminile

1) preghiera rivolta a Dio
2) un luogo messo da parte o adatto per l'offerta di preghiere
   2a) una sinagoga
   2b) un luogo all'aperto dove gli ebrei pregavano, fuori delle città in cui non c'era una sinagoga
      2b1) tali luoghi erano accanto ad un fiume o al mare, dove c'era dell'acqua per lavarsi le mani prima di pregare
+ μετατίθημι: pregare sinceramente

προσευχαὶ, προσευχαί: nom. pl.
προσευχαῖς: dat. pl.
προσευχάς, προσευχὰς: acc. pl.
προσευχὴ: nom. sing.
προσευχῇ: dat. sing.
προσευχὴν: acc. sing.
προσευχῆς: gen. sing.
προσευχῶν: gen. pl.

(+) pregare: 1
(+ἐν ὁ) pregare: 1
(+ἀπό ὁ) dopo pregare: 1
a pregare: 1
di pregare: 3
intensificare: 1
pregare: 28
Totale: 36

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω