προσφορά (prosfora)

da προσφέρω
TDNT - 9: 68,1252
Numero Strong: G4376
sostantivo femminile

1) l'atto di offrire, un portare a
2) quello che è offerto, un dono, un regalo. Nel NT un sacrificio, se di sangue o non: offerta per il peccato, offerta espiatoria

προσφορά, προσφορὰ: nom. sing.
προσφορᾷ: dat. sing.
προσφορὰν: acc. sing.
προσφοράς, προσφορὰς: acc. pl.
προσφορᾶς: gen. sing.

con uno offrire: 1
di offrire: 1
offrire: 7
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω