προσφωνέω (prosfôneô)

da πρός e φωνέω
Numero Strong: G4377
verbo

1) chiamare a, rivolgersi chiamando
2) chiamare a sé stesso, chiamare a comparire

προσεφώνει: 3sing. att. impf. ind.
προσεφώνησεν: 3sing. att. aor. ind.
προσφωνοῦντα: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
προσφωνοῦσιν: att. pres. ptc. dat. pl. neut.

chiamare: 1
chiamare a sé: 1
gridare: 2
parlare: 3
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω