προσκαρτέρησις (proskarterêsis)

da προσκαρτερέω
TDNT - 3: 619,417
Numero Strong: G4343
sostantivo femminile

1) perseveranza

προσκαρτερήσει: dat. sing.

perseverare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω