προσκαρτερέω (proskartereô)

da πρός e καρτερέω
TDNT - 3: 618,417
Numero Strong: G4342
verbo

1) aderire a qualcuno, essere il suo aderente, essere dedicato o fedele a qualcuno
2) essere fermamente attento a, dare cura incessante ad una cosa
3) continuare sempre in un luogo
4) perseverare e non svenire
5) mostrarsi coraggioso per
6) essere in uno stato di continua prontezza per qualcuno, aspettare continuamente

προσκαρτερεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
προσκαρτερῇ: 3sing. att. pres. cong.
προσκαρτερήσομεν: 1pl. att. fut. ind.
προσκαρτεροῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
προσκαρτερούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
προσκαρτερῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+εἰμί) perseverare: 1
assiduità: 1
attendere: 1
continuare a dedicare: 1
essere costanza dedito: 1
perseverare: 3
sempre: 1
tenere sempre prontezza: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω