προσκυνέω (proskuneô)

da πρός ed una probabile parola derivata da κύων (con significato baciare, come un cane che lecca la mano del padrone)
TDNT - 6: 758,948
Numero Strong: G4352
verbo

1) baciare la mano verso qualcuno, come segno di riverenza
2) fra gli orientali, soprattutto i persiani, cadere sulle ginocchia e toccare il terreno con la fronte come espressione di profonda riverenza
3) nel NT inginocchiandosi o prostrandosi fare omaggio (a qualcuno), sia per esprimere rispetto che per supplicare; adorare
   3a) usato dell'omaggio mostrato a uomini ed ad esseri di grado superiore
      3a1) ai sommo sacerdoti ebrei
      3a2) a Dio
      3a3) a Cristo
      3a4) a esseri celesti
      3a5) a demoni

προσεκύνει: 3sing. att. impf. ind.
προσεκύνησαν: 3pl. att. aor. ind.
προσεκύνησεν: 3sing. att. aor. ind.
προσεκύνουν: 3pl. att. impf. ind.
προσκυνεῖ: 3sing. att. pres. ind.
προσκυνεῖν: att. pres. inf.
προσκυνεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
προσκυνῆσαι: att. aor. inf.
προσκυνήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
προσκυνήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
προσκυνησάτωσαν: 3pl. att. aor. imptv.
προσκυνήσει: 3sing. att. fut. ind.
προσκυνήσεις: 2sing. att. fut. ind.
προσκυνήσετε: 2pl. att. fut. ind.
προσκυνήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
προσκύνησον: 2sing. att. aor. imptv.
προσκυνήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
προσκυνήσω: 1sing. att. aor. cong.
προσκυνήσων: att. fut. ptc. nom. sing. masc.
προσκυνήσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
προσκυνοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
προσκυνοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
προσκυνοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
προσκυνοῦσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.

(+αὐτός) adorare: 2
(+αὐτός) per adorare: 3
(+) adorare: 1
(+πίπτω) inginocchiare: 1
adorare: 39
inchinare: 1
per adorare: 3
prostrare: 3
prostrare a: 1
prostrare davanti: 5
prostrare dinanzi: 1
Totale: 60

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω