προσοχθίζω (prosochthizô)

da πρός ed una forma di ochtheo (essere irritato con qualcosa di fastidioso)
Numero Strong: G4360
verbo

1) essere arrabbiato o scontento con
2) aborrire
3) vomitare fuori
4) essere disgustato con

προσώχθισα: 1sing. att. aor. ind.
προσώχθισεν: 3sing. att. aor. ind.

disgustare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω