προσορμίζομαι (prosormizomai)

da πρός ed una parola derivata dalla stessa parola di ὁρμή (con significato allacciare (un'àncora))
Numero Strong: G4358
verbo

1) portare una nave agli ormeggi
2) prendere il proprio posto vicino alla riva
3) ormeggiare, ancorare

προσωρμίσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

scendere a terra: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω