προσπήγνυμι (prospêgnumi)

da πρός e πήγνυμι
Numero Strong: G4362
verbo

1) legare

inchiodare su croce: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω