προσποιέομαι (prospoieomai)

voce media da πρός e ποιέω
Numero Strong: G4364
verbo

1) prendere una cosa, o affermare che è la propria
2) adattarsi ad una cosa
   2a) fingere

προσεποιήσατο: 3sing. med. aor. ind.

fare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω