πρωτότοκος (prôtotokos)

da πρῶτος e l'alternativa di τίκτω
TDNT - 6: 871,965
Numero Strong: G4416
aggettivo

1) il primogenito
   1a) di uomo o animale
   1b) di Cristo, il primogenito di tutta creazione

πρωτότοκα: acc. pl. neut.
πρωτότοκον: acc. sing. masc.
πρωτότοκος: nom. sing. masc.
πρωτοτόκων: gen. pl. masc.

(+) primogenito: 1
di primogenito: 1
primogenito: 6
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω